Simple, flexible i completa aplicació de gestió de relaciones amb els seus clientes. SuitCRM és un gran aport per al seu negoci. Sense haver de realitzar una gran inversió inicial en software o hardware, disposarà d'una solució completa de mobilitat per als agents comercials agilitzant els processos de venda.

  • Sigui més productiu..

  • Dades al nuvol o sense connexió a Internet.

  • A temps real o en el món real.

Sigui més productiu.

SuitCRM fomenta unes millors relacions amb els clients i l'ajuda a estalviar en costos i incrementar el seu benefici. Controli les seves activitats comercials.

Dades al nuvol o sene conexió a Internet

Romangui connectat i al dia en qualsevol lloc.
I quant no tingui connexió a Internet segueixi treballant, tan aviat torni a estar on-line les dades es sincronitzaran. Porti amb vostè SuitCRM utilitzant un dispositiu mòbil.

A temps real o en el món real

Impulsi al màxim les seves vendes integrant el seu catàleg de productes i serveis a SuitCRM. Crei i gestioni les comandes en el mateix punt de venda.